Ocenění Proximy sociale za prevenci kriminality

Občanské sdružení Proxima Sociale vloni 16. prosince obdrželo ocenění Ministerstva vnitra za nejlepší projekt k prevenci kriminality.

Mgr. Jindřich Exner, vedoucí nízkoprahových služeb pro děti a mládež občanského sdružení Proxima Sociale k tomu pro únorové Noviny Prahy 12 říká:

"Projekt s názvem Prevence kriminality v Praze 11 a Praze 12 se zaměřuje na celý komplex práce s dětmi a mládeží. V první části je obsažena primární prevence na zákaldních školách, kde pracovníci naší organizace realizují preventivní bloky. Jejich cílem je informovat žáky o rizikových jevech, například o drogách, násilí nebo šikaně a zároveň je učit jim odolávat, odmítat a řešit situace, v nichž s těmito jevy děti přijdou do kontaktu. Projekt dále zahrnuje terénní programy orientované na poskytování pomoci a rad mladým lidem v období dospívání a činnost nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Ty vytvářejí prostor pro trávení volného času a realizaci volnočasových aktivit mládeže, jako jsou streetfotbaly, koncerty či výtvarné dílny. V neposlední řadě se projekt zaměřuje na realizaci zážitkově preventivních pobytových výjezdů (REP) a Probačních programů. Oba programy pracují se skupinou mladých lidí, kteří se v nich formou nácviku učí řešit konflikty, vycházet s rodinou i vrstevníky a zvládat své školní povinnosti. Cílem celého projektu je minimalizovat rizikové chování dětí a mládeže a naučit je se těmto jevům vyhnout. Zároveň jim umožňuje prakticky nacvičovat modelové sitauce, zkoušet řešit konflikty jiným než naučeným způsobem, vyhýbat se konfliktům a snižovat rizika, že se mladí lidé dostanou do kontaktu s kriminalitou nebo se na ní budou dokonce podílet.

Projekt Proximy Sociale hodnotila výběrová komise složená ze zástupců z řad Policie ČR, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Probační a mediační služby a zástupce odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Vzhledem k tomu, že byl oceněn jako nejlepší, představil se počátkem prosince také v Bruselu a byl nominován za Českou republiku do soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality 2010 (ECPA)."