Změnil se provozovatel mobilní obchodní kanceláře

Změna provozovatele se nedotkne zákazníků Pražské plynárenské a.s. rozsahem služeb.

Restrukturalizací dceřiných společností Pražské plynárenské, a.s., v roce 2010, došlo k převedení provozu mobilní kanceláře ze společnosti Prométheus, energetické služby, s.r.o., na společnost Měření dodávek plynu, a.s., která je novým členem koncernu Pražská plynárenská, a.s.

O této službě jsme informovali v článku Mobilní obchodní kancelář.

Provoz mobilní obchodní kanceláře zůstává zachován ve stejných termínech a časech podle harmonogramu, a poskytované služby jsou i nadále k dispozici pro zákazníky Pražské plynárenské, a.s.

Mobilní kancelář i nadále poskytuje následující služby:

zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu,

  • změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.),
  • převzetí reklamace,
  • výměna, kontrola a zaplombování plynoměru,
  • informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu.
  • tiskopisy a informační brožury.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy, nově i ve víkendovém režimu podle stanoveného harmonogramu.

Bližší informace na tel.: 267 175 174, 267 175 202.