Státní fond rozvoje bydlení v roce 2011

Poslanecká sněmovna na svém zasedání dne 15. prosince 2010 schválila vládní návrh rozpočtu SFRB na rok 2011.

Schválený rozpočet počítá s pokračováním programu úvěrů „300“ mladým lidem na pořízení bytu a s pokračováním programu úvěrů poskytovaných obcím na opravy a modernizace bytového fondu. Schválený rozpočet zajišťuje i finanční rezervu na pomoc občanům a obcím, jejichž bytový majetek byl postižen povodněmi. SFRB bude v roce 2011 poskytovat i ručení za úvěry na výstavbu nájemních bytů.

Vzhledem k tomu, že schválený rozpočet neumožňuje poskytovat z prostředků SFRB přímé nenávratné dotace, nebudou v roce 2011 přijímány žádosti o dotaci na výstavbu sociálních bytů ani žádosti o úrokovou dotaci na rekonstrukce bytových domů v programu Nový Panel.

Zdroj: http://www.sfrb.cz/