2. ZMČ 21.12.2010 a 4.1.2011

Ing. Soukupová - kompetence pí Zítkové pro členství v Komisi pro správu majetku
Ing. Soukupová - Předpoklady pí Zítkové pro členství v Komisi pro správu majetku

RNDr. Kvítek, PhD. - Jaké konkrátní cíle jsou stanoveny pro snížení hlukové zátěže na JM, jak jsou naplňovány tyto cíle, přijatá opatření?
RNDr. Kvítek, PhD. - Jaké konkrátní cíle jsou stanoveny pro snížení hlukové zátěže na JM, jak jsou naplňovány tyto cíle, přijatá opatření?

Ing. Soukupová - Pojišťovací makléř - spol. MEDITO CZ, a. s.
Pojišťovací makléř - spol. MEDITO CZ, a. s.

RNDr. Kvítek - Úprava míry využití území
Úprava míry využití území

Ing. Štyler - Byt z obecního zájmu
Byt z obecního zájmu

Ing. Soukupová - Rekapitulace výstupů protikorupčního auditu
Rekapitulace výstupů protikorupčního auditu
Informace o plnění smlouvy, protikorupční audit


Ing. Soukupová - Přehled úhrad za inzerci v časopise Klíč č. 21/2010
Přehled úhrad za inzerci v časopise Klíč

RNDr. Zelenková - Kontejnerové stání v ulici V Benátkách
Kontejnerové stání v ulici V Benátkách

Mgr. Jileček - Kolik kontejnerových stání bylo postaveno v roce 2010
Nově postavená kontejnerová stání

M. Šorfová, Ing. Škoda - Předání podkladů pro VŘ "Revitalizace nevhodně využívaných ploch na P11"
Předání podkladů

Ing. Kos - Proč byla spuštěna akce budování nových kontejnerových stání
Kontejnerová stání

RNDr. Zelenková - Regenerace nevyužívaných ploch
Regenerace nevyužívaných ploch

Petr Lukeš - Nová zeleň
Nová zeleň

RNDr. Z. Kvítek - Převod mediální komise pod mediální výbor ZMČ
Mediální komise

Ing. J. Štyler - Prostor opozice v médiích MČ Praha 11
Požadavek opozice na prostor v časopisu Klíč

Ing. Štyler - výstavba hřiště na starém Chodově, pošetření okolností
Výstavba hřiště na starém Chodově, prošetření okolností
Podnět od občana Prahy 11

Ing. Soukupová - doplnění odpovědi, smlouvy se společností ABL, a.s.
Doplnění odpovědi, smlouvy se společností ABL, a.s.

Ing. Jaroslav Hnátek - zažazení pevného bodu na jednání ZMČ
Zařazení pevného bodu na jednání ZMČ

Jakub Ježek - jednání se společností Tweelingen a lokalita Roztyly
Jednání se společností Tweelingen a lokalita Roztyly

Petr Lukeš - protokol z veřejnosprávní kontroly
Protokol z veřejnosprávní kontroly

Ing. Soukupová - poradce starosty
Poradce starosty

RNDr. Kvítek - důvodové zprávy
Důvodové zprávy

Petr Lukeš - Skanska a o.s. Hezké Jižní Město
Skanska a o.s. Hezké Jižní Město

Ing. Kos - souhrnná odpověď
Souhrnná odpověď

Ing. Popov - nedodržování jednacích řádů
Ing. Popov - nedodržování jednacích řádů