Na návštěvě u hasičů

Deset hodin na návštěvě u chodovských hasičů

V sedm hodin - Nástup. Každý den. Předávání techniky. Kontrola všech vozů, výstroje a dalších systémů. Nastartování a zkušební výjezdy z garáže. Vysunutí a kontrola 37 metrů dlouhého/vysokého vysunovacího žebříku (i s hasičem). Zaparkování všech vozů zpět. Uložení výstroje do pohotovostní polohy. A pak už jenom čekání na signál ohlašující výjezd do terénu k požáru, autonehodě či k jakékoliv jiné pohromě.

A lidé žijící blíže či dále od Hasičské stanice 4 (HS4) Chodov na ulici Květnového vítězství 2023/2 si ani neuvědomují, že v tomto objektu neustále drží 24 hodinové služby parta lidí a jsou stále v pohotovosti kdykoliv vyjet k jakémukoliv problému, který se může stát každému občanu či firmě a to nejen v okolí daném rajonem stanice, ale v případě potřeby i v dalších rajonech.

Má návštěva (nejen) v této stanici byla pro mne zcela novou zkušeností, také jsem si neuvědomoval, co taková práce obnáší. Že se jedná v podstatě o vojenský režim s přesným denním rozvrhem. Nebo že kanceláře stanice se snadno mohou stát druhým domovem hasiče, který zde může/musí trávit bez problému více jak 24 hodin. Že celá stanice je samostatným a nezávislým objektem s vlastními zdroji pro bezproblémové fungování.

Právě z těchto důvodů jsem zvolil úvod článku stručný, telegraficky krátký a až vojensky suchý. Byl jsem ubezpečen, že takový je každý začátek dne/24 hodinové služby.

Pro nejbližší okolí stanice nemusí být popisované předávání služby nejpříjemnější, kontrola techniky je, diplomaticky řečeno, slyšet dost daleko. Veškerá činnost se však děje v souladu s příslušnými zákony a nelze nic vynechat či zjednodušit. V případě zásahu musí vše fungovat na 100 %.

V době mé návštěvy (od 06:45 do 16:45) se (naštěstí) nic nestalo a žádný výjezd se proto nekonal. Běžel proto standardní program hasičů podle denního rozvrhu, který je naplánován na hodiny a průběžně prováděn. Letmo jsem si přitom připomněl dobu, kdy jsem byl na vojně.

To ale neznamená, že takový je každý den. Podle údajů o případech zaznamenaných za tento rok bylo provedeno hasiči této stanice celkem 301 zásahů jen na Praze 11. Celkem provedl (i mimo rajón) HS4 za rok 2010 doposud 636 výjezdů. Za rok 2009 bylo uskutečněno 81 výjezdů k požárům, 45 zásahů u dopravních nehod, 185 výjezdů řešily technické havárie a 30 zásahů v kategorii ostatní (radiační havárie, ostatní MU, plané poplachy atd.), tedy celkem 341 výjezdů v rámci Prahy 11.

Již zmíněný rajon stanice HS4 představuje mimo území Prahy 11 ještě část Záběhlic, Spořilova, Hostivaře, Petrovic, Kunratic, Uhříněvsi a dále jezdí do Vestce, Jesenice, Kolovrat. Kontrolují též část Pražského Okruhu od křižovatky s D1. Jedná se tedy o poměrně velké území.

Když si dále uvědomíme uvedená čísla počtu zásahů, myslím, že vše ukazuje zcela jasně, jak je činnost hasičů (nejen) této stanice potřebná a jak možná málo si uvědomujeme, že bychom se bez takovýchto hasičských stanic a profesionálních hasičů neobešli. Když jsem odcházel, mněl jsem (po delší době) zase dobrý pocit, že existují lidé, na které se dá spolehnout.

Rozpis zásahů podle čtvrtletí za rok 2009 (pouze) pro Prahu 11

požár dop. nehody tech. havárie další

1Q

12 10 28 8
2Q 30 9 54 8
3Q 27 17 60 7

4Q

12 9 43 7

Podrobný rozpis dosavadních zásahů (pouze za Prahu 11) za rok 2010 je zde.

Tisková zpráva z požáru tržnice SAPA.


Petr Kefurt