Výměna občanských průkazů

Upozorňujeme, že dne 31. prosince 2005 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1994. V těchto občanských průkazech je vyznačena doba platnosti "bez omezení" nebo "platnost prodloužena bez omezení".

Konec platnosti občanských průkazů k 31. prosinci 2005 se nevztahuje na občany narozené před 1. lednem 1936.

Žádost o vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do 30. listopadu 2005.

Dokumenty ke stažení