XV. ročník výstavy Schola Pragensis 2010

Ve čtvrtek byl zahájen XV. ročník výstavy Schola Pragensis 2010

Výstava je zaměřena na prezentaci středního školství. Prostřednictvím 151 výstavních expozic se představuje 156 vystavovatelů, z toho je 151 pražských středních škol, vyšších odborných škol, středních odborných učilišť, speciálních škol, uměleckých škol a soukromých škol. Součástí výstavy jsou pódiová vystoupení a projekce filmů, které charakterizují zaměření a jedinečnost pražských škol a učilišť, zároveň mapují sféry jejich mimoškolních činností.

Akci zahájila náměstkyně primátora hl. města Prahy pro oblast školství vzdělávání a volného času Ing. Marie Kousalíková. Zahájení se dále účastnili senátoři Ing. Petr Bratský a Mgr. Milan Pešák (všichni na obrázcích dole).

Další hosté byli z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Ing. Petr Špirhanzl (vrchní ředitel sekce financování a správní skupiny všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání), Ing. Svatopluk Spurný (ředitel odboru správy školského rejstříku) a Ing. Stanislav Karabec, PhD. (ředitel odboru organizačně správních činností a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 4. obrázek uprostřed).

Při vyhlášení výsledků soutěže o plakát Schola Pragensis 2010 byla výherci, Stanislavu Janů ze Soukromé vyšší odborné školy umění a reklamy z Pošepného náměstí na Praze 11 (pátý obrázek uprostřed), předána první cena za nejúspěšnější grafický návrh plakátu. Předání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Andrea Čapková (stejný obr. vpravo).

Pro „domácí“ čtenáře je určena informace, které školy našeho jedenáctého obvodu se účastní akce. Protože doprovodný katalog není příliš přehledný, je získání seznamu zúčastněných škol poměrně zdlouhavé.

Stánky dvou z uvedených škol jsou zachyceny na obrázcích dole.

Základní informace o akci na portálu hl.m. Prahy jsou na Praha.eu.

Lze se podívat na stránky Školství Hlavního Města Prahy. Kdo by si chtěl prohlédnout či vytisknout Katalog vystavovatelů nebo Plánek výstavy, může si je stáhnout z příslušných odkazů v odstavci "Informace pro návštěvníky". Nejedná se ale o kompletní Katalog, ale pouhý letáček. Plánek výstavy však může být užitečný pro naplánování prohlídky ještě před návštěvou výstavy.

V odkazech lze nalézt programy pódiových vystoupení na pátek a na sobotu.

Domovská stránka s mapkami rozmístění stánků ve všech patrech je tady. Mapky jsou interaktivní, kliknutím na příslušný "stánek" se zobrazí podrobné informace o dané škole. Toto webové řešení je nutné ocenit jako snadné, přehledné a plně informativní.

Začátkem příštího týdne budou zveřejněny statistické údaje probíhajících anket na témata:


Petr Kefurt
web redaktor
kefurtp@praha11.cz