Vlastivědné vycházky s PIS

Pražská informační služba, oddělení vlastivědných vycházek, nabízí možnost zakoupení vstupenek na vlastivědné vycházky

Vstupenky budou k dispozici v předprodeji na turistických informačních centrech (TIC) PIS ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici 31, Praha 1 a na Letišti Praha. Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den na TIC v 18 hodin předchozího dne a v případě víkendových akcí v pátek v 18.00 hodin.

Vyprodané akce jsou avizovány na www.praguewelcome.cz

Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání akce.

Vždy 25. dne v měsíci je zahájen předprodej vstupenek na následující měsíc.

Přiložený dokument „měsíční program vycházek“ obsahuje následující témata:

  • program vlastivědných vycházek v prosinci 2010
  • kurzy pro průvodce cestovního ruchu
  • kurzy pro průvodce Prahou
  • pravidelně přístupné památky ve správě PIS
  • otevírací doba turistických informačních center PIS

Vlastivěda prosinec 2010

nebo odkaz zde