Jak kocour pozdržel exekuci

Kocour sice exekuci nezabránil, zachránil však sebe a velmi pomohl majitelce

Dnes totiž proběhla další exekuce bytu. Opět, jako v minulém případě, se jednalo o obří dluh za neplacení základního nájemného za několik let ve výši cca 300 000 Kč.

Tentokrát se ale nezaměřím na peníze a data, jako spíše na „hrdiny“ děje. Pocity z celé akce byly totiž značně rozporuplné. Posuďte však sami.

Byt byl zamčen a bylo nutné využít služeb zámečníka, který musel odvrtat vložku. Pro mne asi nejdepresivnější byl pohled po vstupu do bytu. Měl jsem nepříjemný pocit z toho faktu, že uživatelka, která odešla dnes ráno do práce jako vždy, už nikdy do „svého“ bytu nepřijde. Opravdu totiž nic nenasvědčovalo tomu, že si uvědomovala hrozící situaci.

Zcela reálně ji již řadu měsíců hrozilo, že se po návratu z práce nejen nedostane do bytu, ale nebude mít přístup ke svým osobním věcem, dokumentům, cennostem nebo i tak prozaickým věcem, jako k obsahu své ledničky. Exekutorovi totiž stačilo zdokumentovat byt (vyfotit a nafilmovat) a nechat vyměnit vložku.

Že k tomuto přesně takto nedošlo, zabránil velký černobílý a nesmírně vyděšený kocour. Paradoxem bylo, že o něm nikdo z přítomných neměl ani tušení. Jedině proto, že byly nalezeny stopy po přítomnosti dalšího uživatele bytu (krabice s pískem, miska, chlupy na sedačce atd.) tušili jsme jeho přítomnost.

Nakonec ho našel budoucí manžel dcery uživatelky, který byl přivolán na záchranu a který tušil, kde by se mohl ukrývat (hluboko v sedačce v uložených dekách a jiných textiliích).

Tak díky pochopení exekutora, zástupce ubytovatele a zástupců Prahy 11 došlo k pozdržení celé exekuce, kdy se mohla dostavit dcera uživatelky a ona sama osobně.

Z jejího chování však nebylo zřejmé, že by si vážnost situace uvědomovala. Byla značně arogantní a podle mého neprojevila ani náznak vděku, jak jí všichni zúčastnění vyšli vstříc.

Kdyby ji nešťastný kocour nepomohl, mohla se dostat do velmi svízelné situace, bez možnosti dostat se v blízké době (do termínu provedení dražby na majetek bytu) ke všem osobním věcem a v podstatě ke všemu, co jí doposud patřilo.

Když pak již bývalá uživatelka navrhla, při řešení problému, co s kocourem: „tak ho pustím“, nelitoval jsem ji už vůbec.

Jak k tomu ale přijde ten kocour!


Petr Kefurt
web redaktor
kefurtp@praha11.cz