Děti a senioři mohou prokázat svůj věk pomocí opencard

Děti ve věku 10 až 15 let a Senioři 60 až 70 let si mohou nahrát na opencard aplikaci k prokazování věku při používání jednotlivých jízdenek za poloviční cenu.

Průkazku zdarma a automaticky nahrají validátory v metru. Dítě či Senior s platnou opencard pouze vsune kartu do automatu, který sám příslušnou průkazku nahraje. Validátory jsou umístěny téměř ve všech stanicích metra poblíž automatů na jízdenky. Průkazku s věkem si mohou nahrát jak stávající, tak noví držitelé opencard v těchto kategoriích, ale pouze ve validátorech. Kontaktní místa tuto službu neposkytují.

Aplikace s věkem držitelům také umožní bezproblémový nákup v e-shopu Dopravního podniku (eshop.dpp.cz). Bez aktivace této průkazky e-shop neumožní prodej zlevněného kuponu.

Pro děti od 6 do10 let, které mají MHD zdarma, je také připravena možnost nahrát si na opencard aplikaci prokazující věk držitele. Stejně jako senioři nad 70 let však musejí osobně (resp. v zastoupení rodičů) na prodejní místa, protože tento úkon je pro ně zpoplatněn částkou 20 Kč. Tato částka pokrývá náklady DPP, které se v případě Dětí 10 až 15 let a Seniorů 60 až 70 let hradí z jimi zakoupených jízdenek či kuponů.

Při přepravní kontrole v MHD se Děti 10 až 15 let a Senioři 60 až 70 let musejí prokázat buď opencard s nahranou průkazkou (nebo jiným průkazem totožnosti) a jednotlivou jízdenkou za poloviční jízdné (13 Kč, resp. 9 Kč).

Při ztrátě opencard nebo po konci její platnosti se průkazka s věkem znovu nahraje na novou kartu.