Exekuce bytu

V úterý v dopoledních hodinách proběhla exekuce bytu v domě nedaleko Jihoměstského pivovaru.

Jednalo se asi o to nejhorší, co se může člověku stát - totiž ztráta střechy nad hlavou. Šlo o, na první pohled, bezproblémový pár starších manželů a pětiletého kocoura (původem z útulku). Ten byl možná vystresován ze všech přítomných nejvíce.

Uživatelé bytu byli zřejmě ve stavu rezignace a pasivity, paní si neustále stěžovala, že by potřebovala alespoň týden na zabalení věcí. Faktem však bylo, že o exekuci věděli měsíce dopředu a museli s ní počítat.

Nyní několik faktů o celé záležitosti. Manželé jsou ve věku 57 let. V roce 2003 vyměnili obecní byt 3+1 za obecní 1+1 z důvodu neplacení. Od nastěhování do stávajícího (do dneška) 1+1 měli opět problémy s neplacením, ale neřešili je.

Dne 21.03.2007 Rada MČ Praha 11 schválila udělit jmenovaným výpověď z nájmu bytu z důvodu neplacení. Výpověď z nájmu bytu jim skončila 31.08.2007, pronajímatelem byli vyzváni k vyklizení bytu. Dne 09.01.2008 byla podána žaloba k soudu na vyklizení bytu. Dne 22.06.2009 nabyl právní moci rozsudek, kterým soud rozhodl, že jmenovaní jsou povinni se z bytu vystěhovat tzv. „na ulici“, pronajímatelem byli opět vyzváni k vyklizení bytu. Dne 22.07.2009 byl podán k soudu návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu.

Konečně dne 09.11.2010 byli exekučně vystěhováni z obecního bytu 1+1 z důvodu neplacení. Je zřejmé, že o stavu byli informováni dobře a především se značným předstihem.

Jen za základní měsíční nájemné a služby tak dluží MČ Praha 11 k 25.10.2010 částku ve výši 282.347,- Kč. To však není zdaleka celá částka, kterou by měli zaplatit, za je více než dvojnásobná.

Kam se budou stěhovat, nesdělili, jak jsem zaslechl, jejich dcera, která se v době exekuce dostavila, jim dala informaci o nějakém volném bytě.

Celá akce proběhla naprosto bez problémů, byt byl celkem nepoškozen a s velkým množstvím nábytku. Nejvíce mi bylo líto zmíněného kocoura, který opravdu za nic nemůže.


Petr Kefurt
web redaktor
kefurtp@praha11.cz