Starostou městské části Praha 11 byl opět zvolen Mgr. Dalibor Mlejnský

Zastupitelstvo na svém ustavujícím jednání dnes rozhodlo, že celkový počet členů Rady městské části Praha 11 bude 8 a počet dlouhobě uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 11 bude také 8.

Zastupitelstvo rozhodlo, že dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva budou: starosta, první čtyři zástupci starosty, předseda kontrolního výboru, předseda sociální a zdravotní komise a předseda komise pro úplatný převod bytových jednotek a přípravu výstavby nájemních obecních bytů.

Prvním zvoleným zástupcem starosty byl zvolen ing. arch. Oleg Rybnikář (ČSSD). Druhým zvoleným zástupcem starosty byl zvolen Josef Belaník (ČSSD), třetím zástupcem byla zvolena ing. Eva Štampachová (ODS), čtvrtým zástupcem byl zvolen Jan Meixner (ODS), pátým zástupcem starosty je Vítězslav Bílek (ČSSD).

Dalšími členy rady byli zvoleni Lenka Petrová (ODS) a Jaroslav Mráz (ČSSD).

Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení výborů zastupitelstva - finančního, kontrolního a výboru pro územní rozvoj a životní prostředí.

Předsedou finančního výboru byl ve veřejném hlasování zvolen PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský (ČSSD) a předsedou výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Jiří Janeček (ODS).

Tajnou volbou zastupitelé zvolili předsedou kontrolního výboru JUDr. Františka Hoffmana (KSČM)