Aukční salon výtvarníků pro Konto BARIÉRY

Včera v 17.00 hodin odstartoval slavnostní vernisáží v pražském Karolinu největší charitativní aukce uměleckých děl - Aukční salon výtvarníků pro Konto BARIÉRY.

Jde o jubilejní desátý ročník Aukčního salonu, jehož patronkou se pro tento rok stala světoznámá primabalerína Daria Klimentová. Vystaveno a následně vydraženo bude 438 uměleckých děl, které nadaci věnovalo 347 výtvarníků. Z výtěžku budou již tradičně financována stipendia pro těžce zdravotně postižené studenty na středních a vysokých školách.

Oblíbená kulturní a společenská akce s významným charitativním rozměrem přivítá návštěvníky v Karolinu v období mezi 2. a 12. listopadem 2010. Celkem 438 uměleckých děl, určených pro jubilejní 10. salon, bude vystaveno v Křížové chodbě Karolina a následně, v neděli 14. listopadu od 13.00 hodin, bude draženo v Modré posluchárně Karolina na samotné aukci.

Aukce je určena pro širokou veřejnost. Vyvolávací ceny vystavených děl začínají na 500 korunách, a i přesto se některé položky dokážou díky zájmu dražitelů vyšplhat do mimořádných výšek. Prvenství mezi nejdražšími vydraženými předměty zatím drží skleněná plastika Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové "Průnik kuželem", která dosáhla na aukci ceny 625 000 korun. Letos svá díla do aukce věnovali například Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová, Olbram Zoubek, Jiří Anderle, Adolf Born, Pavel Brázda, Jan Exnar, Stanislav Kolíbal, Vladimír Kopecký, Jaroslav Rona, Michael Rittstein, Jitka Válová, a více jak tři sta dalších.

"Je fascinující, kolika lidem záleží na pomoci jiným. Téměř 350 umělců darovalo díla do aukce, jejíž výsledek bude znamenat další pomoc potřebným lidem. Všem dárcům patří velký dík," uvedla náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marie Kousalíková, která se včera zúčastnila slavnostního zahájení výstavy. Celý projekt se koná za podpory Magistrátu hl. města Prahy a pod záštitou primátora.

"Aukce, je naše chlouba. Dnes už je organizuje spousta neziskových organizací, ale nikdo v takovém rozsahu jako my. Naše aukce je skutečně společenskou a kulturní události. Máme radost, že i umělci se na naše dražby těší. Je to pro Konto BARIÉRY velké vyznamenání. Myslím, že důležitou roli hraje i to, že všichni vědí, kam získané peníze půjdou. Částkou, kterou vytěžíme z aukce, pomůžeme studentům s těžkým zdravotním postižením získat vzdělání, které je pro ně jedním z nejdůležitějších předpokladů pro to, aby mohli vést plnohodnotný a často profesně velmi úspěšný život," přibližuje myšlenku Aukčního salonu Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY.

Po předchozím zapojení Lucie Bílé v podobě "Dámy z Muchových obrazů" (2008) se letošní tváří Aukčního salonu stala další významná (původem česká) umělkyně. Daria Klimentová svou kariéru odstartovala v osmnácti letech jako sólistka Národního divadla. V současnosti primabalerína působí na scéně Anglického národního baletu v Londýně. Českým divákům se představila naposledy letos v březnu. V Národním divadle oslavila a zatančila své 1 000. představení. K výtvarnému umění má blízko, vedle tance se věnuje též fotografování. Výstavu jejích děl z baletního prostředí mohli zájemci vidět kromě Prahy také v Německu, Polsku nebo v londýnské Galerii fotografů. Za své snímky získala již řadu cen. "Je to pro mě ohromná čest stát se tváří 10. jubilejního salonu výtvarníků Konta BARIÉRY. Jsem ráda, že mohu alespoň takto přispět pro lepší budoucnost lidí se zdravotním handicapem a dát jim možnost zařadit se do normálního života. Sama bych do aukce ráda věnovala jednu z fotografií, kterou jsem vytvořila jako fotografka," vysvětluje Daria Klimentová.

Devět dosavadních salonů vyneslo více než 33 mil. korun. Výtěžek investuje Konto BARIÉRY do projektů zlepšujících životní podmínky lidí s handicapem, od roku 2000 konkrétně na stipendia pro handicapované studenty.