Rozhodnutí o umístění nové železniční zastávky Praha - Kačerov

Stavební odbor Úřadu městské části Praha 4 vydal v rámci územního řízení rozhodnutí o umístění stavby "nové železniční zastávky Praha - Kačerov", včetně pěšího napojení, na pozemcích parc.č. 3448/1, 2329/3 (podle katastru nemovitostí druhu ostatní plocha) v katastrálním území Michle v Praze 4, mezi ulicemi Michelská a 5. května.
Rozhodnutí o umístění nové železniční zastávky Kačerov