Listopadový běh Kunratickým lesem

Sportovce i nesportovce, ale zejména příznivce běhu, zve Sportovní Jižní Město, o. p. s na 3. ročník přespolního běhu, jenž se bude konat v sobotu 6. listopadu v Kunratickém lese.

Všeobecné informace:

Startovné:

Trať je rovinatá, vede v první polovině po asfaltovém povrchu, následně přechází na klasickou lesní cestu s velmi dobrým podkladem. Vše vede na řádně vyznačených cestách.

Rozpis běhů - kategorie, délka trati, start, ročník:

První blok vyhlášení výsledků ihned po doběhu broučků

Vyhlášení výsledků a tombola vše do 10 minut po doběhu kategorie.

Důležité upozornění:

Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), mládež do 18 let na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců. Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce. Pořadatel startující nepojišťuje. Malé děti startují na zodpovědnost a za dozoru rodičů nebo zákonných zástupců. Za odložené věci pořadatel neručí.

Listopadové běhání propozice

Pořadatelé:

Oficiální partneři:

www.sportovnijiznimesto.cz

www.praha11.cz

www.kerteam.cz