35. ZMČ 17.9.2010

Ing. Popov, Zaslání smlouvy s Medifinem, s. r. o.
Smlouva s Medifinem, s. r. o.
Smlouva, Medifin

Ing. Popov, Přehled bytů z titulu veřej. zájmu
Přehled bytů z titulu veřej. zájmu

Ing. Soukupová, Rozpočet dostavby ošetřovatelského zařízení Janouchova
Rozpočet dostavby ošetřovatelského zařízení Janouchova

Ing. Kos, Pravidla pro předkládání rozpočtových opatření
Pravidla pro předkládání rozpočtových opatření

Ing. Kopal, Bytový dům objekt 03 Chodovec
Bytový dům objekt 03 Chodovec

Ing. Popov, Fotopublikace Praha 11
Fotopublikace Praha 11

Marta Šorfová, Pohyb finančních prostředků na tzv. účtu privatizace
POHYB finančních prostředků na tzv. účtu privatizace
Přílohy

Marta Šorfová, Celkové investiční náklady-sportoviště v areálu ZŠ Mikulova
Celkové investiční náklady-sportoviště v areálu ZŠ Mikulova

Ing. Radka Soukupová, Celkové investiční náklady-sportoviště v areálu ZŠ Mikulova
Celkové investiční náklady-sportoviště v areálu ZŠ Mikulova

M. Šorfová, seznam žádostí občanů o zbudování laviček na Jižním Městě
Seznam žádostí občanů o zbudování laviček na Jižním Městě

M. Šorfová, znalecký posudek na lípy a zeleň na prodávaných pozemcích na Litochlebském náměstí
Znalecký posudek
Znalecký posudek - přílohy

M. Šorfová, Putování po dětských hřištích
Putování po dětských hřištích