Výstava Praha přívětivé město

V rámci 4. ročníku mezinárodního festivalu moderní a současné architektury Architecture Week Praha 2010 se od 4. října do 17. října koná výstava Praha přívětivé město, kterou pořadatelé festivalu připravili ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy.

Expozice představí návštěvníkům strategické projekty hl. m. Prahy a koncept připravovaného nového pražského územního plánu. Výstava bude rovněž doplněna o multimediální a filmové prezentace některých projektů.

Více informací naleznete pod následujícími odkazy: http://www.ncvu.cz/exhibitions/2010/AW2010/AW2010.html