Září 2010

Nezákonný prodej alkoholických nápojů
Dne 1.9.2010 v dopoledních hodinách si strážníci OŘ MP Praha 11 povšimli mladíka, který si z provozovny na metru Háje vynášel alkoholický nápoj. Po jeho ztotožnění strážníci zjistili, že dotyčný je nezletilý, z tohoto důvodu byl na prodejce podán návrh na zahájení správního řízení. Nezletilý chlapec byl předán rodičům.

Odcizit vozidlo již nestihl
Dne 3.9.2010 v odpoledních hodinách si strážníci při běžné hlídkové činnosti v ul. Mikulova povšimli muže, jak manipuluje v osobním vozidle se spínací skříňkou. Jelikož strážníkům osobní vozidlo procházelo jako odcizené, omezili muže na osobní svobodě a následně ho předali pro podezření ze spáchání trestného činu k dalšímu šetření na Policii ČR.

Dealerství drog se jim nevyplatilo
Dne 7.9.2010 v pozdních nočních hodinách si hlídka strážníků OŘ MP Praha 11 povšimla podezřelého vozidla v ul. Mikulova, jehož osádka si předávala podezřelý materiál vypadající jako drogy. Z důvodu, že strážníci měli podezření, že se jedná o dealery drog a následně podezřelé vozidlo začalo před nimi ujíždět, byli neznámí muži po krátké honičce nočním Jižním městem hlídkami strážníků zadrženi. Následnou lustrací bylo zjištěno, že po osádce prchajícího vozidla je vyhlášeno celostátní pátrání Policií ČR a v jejich vozidle se nacházeli balíky s podezřelým bílým práškem. Dále bylo zjištěno, že vozidlo, kterým se snažili ujet je v evidenci odcizených vozidel. Z těchto důvodů strážníci muže omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření na Policii ČR.

Pokus o vloupání se jim nevyplatil
Dne 14.9.2010 v pozdních večerních hodinách byla vyslána hlídka strážníků na lince 156 do ulice Brodského, kde se dva muži pomocí rozbité výlohy měli vloupat do zdejší provozovny. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě, ale oba dva nenechavci se již nenacházeli na místě. Po krátké kontrole okolí strážníci spatřili dva muže, kteří odpovídali popisu. Z tohoto důvodu muže omezili na osobní svobodě a pro podezření ze spáchání trestného činu předali k dalšímu šetření na Policii ČR.

Kamerový systém odhalil nezákonného malíře
Dne 14.9.2010 v nočních hodinách si operační OŘ MP Praha 11 při dohledu nad městským kamerovým systémem povšiml v ul. Zdiměřická muže, který sprejem stříkal na skleněnou výlohu obchodu. Po příjezdu strážníků na místo se muž dal na útěk a po krátké honičce byl zadržen a následně omezen na osobní svobodě pro podezření ze spáchání trestného činu. Současně byla vyrozuměna Policie ČR, která si nezákonného malíře převzala na místě k dalšímu šetření.

Nebezpečný střelec
Dne 16.9.2010 ve večerních hodinách vyjeli strážníci na lince 156 na oznámení občana do ulice Ke Mlýnu, kde mělo docházet k nelegálnímu použití střelné zbraně. Po příjezdu na místo strážníci zadrželi několik spoluobčanů vietnamské národnosti, kteří testovali v prostoru této ulice nově zakoupenou vzduchovou zbraň. Jelikož zde vzniklo podezření ze spáchání přestupku na úseku zbraní a střeliva, strážníci podstoupili celou záležitost s návrhem na zahájení správního řízení na oddělení přestupků ÚMČ Praha 11.

Nezabezpečení vozidla se mu málem vymstilo
Dne 21.9.2010 v odpoledních hodinách si strážnicí při běžné hlídkové činnosti povšimli na křižovatce ulic Stříbrského a Cyprichova nezabezpečeného osobního vozidla, které mělo stažené okénko u spolujezdce. Po příchodu k vozidlu strážníci spatřili ve vozidle tašku s osobními doklady majitele vozu. Z tohoto důvodu vozidlo zabezpečili a majitele vyrozuměli o uložení jeho osobních věcí na služebně OŘ MP Praha 11, které si zde později vyzvedl.

Znečišťováním veřejného prostranství na sebe upozornil
Dne 27.9.2010 v odpoledních hodinách při běžné hlídkové činnosti si strážníci v ulici Na Křtině povšimli u nádob na odpad tří mužů, kteří vyndáváním odpadu znečišťovali veřejné prostranství. Následnou lustrací strážníci zjistili, že jeden z těchto mužů byl v celostátním pátrání vyhlášeném Policií ČR. Z tohoto důvodu nejenom že dotyční i celostátně hledaný museli celé okolí po sobě uklidit, ale jeden z nich skončil strážníky předveden na Policii ČR, kde byl předán k dalšímu šetření.

Procházka na Jižním městě se mu nevyplatila
Dne 28.9.2010 ve večerních hodinách si projíždějící hlídka strážníků křižovatkou ulic Květnového vítězství a Prašná povšimli muže, který se procházel a zároveň odpovídal popisu osoby hledané Policií ČR. Z tohoto důvodu strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a následnou lustrací se jejich podezření potvrdilo. Na základě zjištěných skutečností strážníci muže předvedli na místní oddělení Policie ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.