Padesát nových míst pro seniory z Jižního Města

Zástupci městské části Praha 11 dnes slavnostně otevřou nově dostavěné křídlo Domu seniorů v Janouchově ulici. Dostavbou nového křídla Domu seniorů k současné budově (Ošetřovatelského centra) v Janouchově ulici přibude dalších padesát míst pro jihoměstské seniory.

„Výstavbu jsme zahájili osmého února letošního roku a dnes jej slavnostně předáváme našim seniorům k užívání,“ říká starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský.

„Z navýšené kapacity padesáti míst bude více než polovina využita pro imobilní klienty, což není obvyklé, ale po této službě je největší poptávka,“ vysvětluje místostarosta Meixner. Cena za pobyt bude pro klienty nejnižší v celé Praze. Mimo jiné je to i díky tomu, že Dům seniorů je dostavbou čtvrtého pavilonu ke třem stávajícím, kde sídlí Ošetřovatelské centrum a Dům seniorů využívá jeho zázemí (kuchyně, částečně jídelna, prádelna, zahrada a další …).

Akciová společnost Jihoměstská sociální, která mimo jiné nyní poskytuje různé druhy služeb cca 1600 uživatelům, je jediným poskytovatelem služeb pro seniory, jehož nabídka začíná terénní službou v bytech klientů, pokračuje stejnou službou v Domech s pečovatelskou službou, po ní následuje nabídka Ošetřovatelského centra, kde se poskytuje odlehčovací služba po dobu tří měsíců a končí pobytem v Domě seniorů. „Takto komplexní nabídku neposkytuje žádný registrovaný poskytovatel těchto služeb. Respektive nabízejí jí některé soukromé organizace, ale ceny těchto služeb jsou nesrovnatelně vyšší oproti těm našim,“ dodává Jan Meixner.

Více se o novém Domě seniorů najdete na stránkách http://www.jmsoc.cz/domov.html