Udělování čestných občanství, cen MČ Praha 11 a dalších ocenění občanů - FOTOGALERIE !!!

Ve čtvrtek 23. září 2010 od 17:00 hodin se v Brožíkově síni Staroměstské radnice konalo slavnostní udílení čestných občanství, cen městské části Praha 11 a dalších ocenění občanů. Moderoval Vlastimil Korec.

Jména oceněných

Váleční veteráni 2. svět. války - medaile „Za rozvoj městské části“

Strážníci OŘ MP Praha 11

Hasiči

Ředitel Prahy 11

Čestná občanství

Ceny městské části Praha 11