Informace

Projekt "fotovoltaické panely" je zaměřen na snížení energetické závislosti Kulturního centra Zahrada, které se nachází na území Městské části Praha 11. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), státního rozpočtu a rozpočtu MČ Praha 11.

Cílem projektu je snížení energetické závislosti Kulturního centra Zahrada, které je zřizované Městskou částí Praha 11, a využití obnovitelných zdrojů energie. Tohoto cíle bude dosaženo instalací Fotovoltaické elektrárny o výkonu 49,2 kWp.

Realizací projektu dojde k naplnění následujících specifickým indikátorů programu:

  1. Dosažená výše úspor energie a energetických surovin o 32,5 %.
  2. Poměr obnovitelných zdrojů energie vůči neobnovitelným zdrojům energie bude po realizaci činit: 32 % ku 68 %.
  3. Instalovaný výkon 49,2 kWp

Projekt má rovněž osvětový charakter, neboť ve vestibulu objektu KC Zahrada bude instalován informační panel, který bude návštěvníky KC Zahrada informovat o výkonu FVE a zároveň bude poskytovat různé možnosti reportů. Současně budou distribuovány informační letáky informující o projektu a využití OZE.

Období realizace: 12/2009 - 10/2010

Blíže o programu OPPK: www.oppk.cz

Fotovoltaické panely v Kulturním centru Zahrada