Tisková zpráva

Městská část Praha 11 realizuje od 1. prosince 2009 projekt zaměřený na snížení energetické závislosti Kulturního centra Zahrada, které je zřizované Městskou částí Praha 11, a využití obnovitelných zdrojů energie. Projekt byl schválen v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Hlavního cíle projektu, tj. snížení energetické závislosti Kulturního centra Zahrada, bude dosaženo instalací fotovoltaické elektrárny o výkonu 49,2 kWp. Dojde tak k úsporám energie a energetických surovin o 32,5 %. Dílčím cílem projektu je prostřednictvím informačního panelu umístěného ve vestibulu Kulturního centra informovat o výhodách využívání OZE. V současné době probíhá přípravná fáze projektu, v rámci které je realizováno zadávacího řízení pro výběr vhodného dodavatele pro realizaci předmětu projektu. V další fázi dojde již k samotné dodávce a instalaci fotovoltaické elektrárny. Druhá fáze bude zakončena v říjnu 2010.

Tisková zpráva - KC Zahrada bude využívat obnovitelné zdroje energie