Přerušení dodávky elektřiny

PREdistribuce a.s. oznamuje, že z důvodu provádění plánovaných prací na distribuční soustavě dojde ve dnech 15. a 17. září k přerušení dodávky elektřiny na těchto odběrných místech.