Pozvánka na veřejné 35. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 11 oznamuje, že v pátek 17. září 2010 se od 9.00 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784 koná veřejné 35. zasedání Zastupitelstva městské části Prahy 11.

Návrh programu zasedání:

PaedDr. Josef Škvor
vedoucí odboru kancelář starosty

Návrh programu 35. ZMČ
Návrh programu 35. ZMČ