Slavnostní udělování čestných občanství a cen Prahy 11

Stalo se již tradicí udělování čestných občanství a cen Prahy 11 starostou Mgr. Daliborem Mlejnským a PhDr. Milanem Pešákem, radním hl. města Prahy a zastupitelem MČ Prahy 11.

LOGO Praha 11

Slavnostní předání se uskuteční 23. září 2010 v 17.00 hodin v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Oceněni budou občané žijící na území Jižního Města, kteří se významnou měrou podílejí na jeho rozvoji.