Na středních školách v Praze jsou ještě volná místa

Zájemci o studium na střední škole mají ještě možnost přihlásit se na některé obory škol zřizovaných hlavním městem Prahou. Volná místa nabízejí zejména středních průmyslové školy.

„Zatím jsou zcela naplněny všechny obory vzdělání otevírané na gymnáziích. Rovněž plná kapacita je v oborech vzdělání odborných učilišť s upravenými učebními plány pro žáky, kteří především z důvodů handicapu nemohou nastoupit do běžných oborů. Jsem ráda, že se více než v minulém školním roce daří naplňovat i některé obory vzdělání zakončené výučním listem, například instalatér, kominík, automechanik. Nejvíce volných míst je ještě na středních průmyslových školách. Zájemci se stále ještě mohou ke studiu přihlásit,“ řekla k přijímacímu řízení pro studium ve školním roce 2010/2011 náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marie Kousalíková, která má ve své gesci mimo jiné i školství.

Podrobnější informace o volných místech, podání přihlášky a dalších náležitostech přijímacího řízení zájemci získají na www.praha-mesto.cz v oddíle školství.