Velkoobjemové kontejnery na bioodpad - podzim 2010

Odbor životního prostředí Úřadu městské části MČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou na podzim 2010 přistaveny na Jižním Městě v níže uvedených termínech.
Do přistavených velkoobjemových kontejnerů (VOK) mohou obyvatelé Jižního Města zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

Po celou dobu přistavení VOK (3 hod.) bude přítomna odborná obsluha, která bude dohlížet na průběh sběru a v případě naplnění zajistí další kontejner.

VOK jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob - občanů. Vysbíraný bioodpad bude zpracován kompostováním.

č.

Datum přistavení

Čas přistavení

Lokalita

1.

2. 10. 2010 (sobota)

9.00 - 12.00

K Dubu × Švabinského

2.

9. 10. 2010 (sobota)

Pod Vodojemem × Zakouřilova

3.

9. 10. 2010 (sobota)

Mokrá × Zimákova

4.

16. 10. 2010 (sobota)

Mokrá × Zimákova

5.

23. 10. 2010 (sobota)

Stachova × V Hájích (u trafostanice)

6.

24. 10. 2010 (neděle)

Rujanská × Donovalská

7.

6. 11. 2010 (sobota)

Lažanského × 7. května

8.

7. 11. 2010 (neděle)

Kryštofova × Kazimírova

9.

13. 11. 2010 (sobota)

Exnárova × Otická

10.

14. 11. 2010 (neděle)

K Dubu × Švabinského

11.

14. 11. 2010 (neděle)

Pod Vodojemem × Zakouřilova

12.

20. 11. 2010 (sobota)

Pod Vodojemem × Zakouřilova