Červen 2010

Odhaleni pomocí Městského kamerového systému
Dne 2.6.2010 v pozdních nočních hodinách, díky operativní činnosti strážníků, byly na Kamerovém systému hl. m. Prahy spatřeny osoby, které se snažily vloupat do provozovny v Křejpského ulici. Z toho důvodu byli operačním střediskem na místo vyslány hlídky strážníků a po rychlém zásahu byli oba dva nenechavci zadrženi, následně omezeni na osobní svobodě a předáni k dalšímu šetření Policii ČR.

Vyhledávací zařízení na odcizená vozidla pomáhá
Dne 5.6.2010 v pozdních nočních hodinách strážníci pomocí vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla, které zakoupila Městské část Praha 11, nalezli v ul. Výstavní odcizené osobní vozidlo Škoda Octavia. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci zajistili místo trestného činu a předali celou věc Policii ČR k dalšímu šetření.

Snažil se být nenápadný při čekání na MHD
Dne 9.6.2010 ve černích hodinách strážníci při běžné hlídkové činnosti v ul. Roztylská spatřili na autobusové zastávce MHD muže, který odpovídal popisu hledané osoby Policií ČR. Následnou lustrací bylo strážníkům potvrzeno, že se jedná opravdu o celostátně hledanou osobu. Z tohoto důvodu se již dotyčný muž svého autobusu nedočkal, jelikož byl strážníky předveden na Policii ČR, kde byl předán k dalšímu šetření.

Neoprávněně vylepoval plakáty
Dne 10.6.2010 v odpoledních hodinách, díky telefonickému oznámení pracovníka První Jihoměstské a.s., byl strážníky v ul. Türkova zadržen mladík, který v podjezdu mostu vylepoval neoprávněně plakáty. Pro podezření ze spáchání přestupku strážníci celou věc zdokumentovali a předali k řešení na přestupkovou komisy ÚMČ Praha 11.

Způsobil dopravní nehodu a ujel
Dne 10.6.2010 v nočních hodinách byl kamerovým systémem hl. m. Prahy zaznamenána dopravní nehoda na křižovatce ulic Opatovská X Ke Kateřinkám. Po příjezdu na místo strážníci zraněné posádce jednoho z vozidel poskytli první pomoc a byli upozorněni, že viník nehody s vozidlem ujel. Systematickou prací, strážníci dotyčné vozidlo po několika minutách nalezli v ul. Kazimírova, kde provedenou lustrací zjistili majitele, pro kterého si následně došli do jeho bydliště. Jednalo se o mladíka, který si vozidlo bez souhlasu svých rodičů půjčil a bál se, že se jeho otec bude zlobit. I přes tuto „polehčující okolnost“ zde vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, proto z tohoto důvodu strážníci mladíka omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření na Policii ČR.

Byl na procházce i přes to, že byl celostátně hledán
Dne 15.6.2010 v podvečerních hodinách si hlídka strážníků v ul. Jašíkova povšimla muže, který odpovídal popisu osoby celostátně hledané Polici ČR. Následnou lustrací bylo strážníkům potvrzeno, že jejich podezření se zakládá na pravdě, z tohoto důvodu muže předvedli na Policii ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Strážníci pomáhali u dopravní nehody
Dne 17.6.2010 v dopoledních hodinách strážníci při běžné hlídkové činnosti spatřili v ul. Bajkonurská X Opatovská dopravní nehodu. Po příjezdu na místo zjistili, že posádky vozidel jsou zraněny a z vozidel vytékají provozní kapaliny. Z tohoto důvodu ihned poskytli osobám a malému batoleti první pomoc, přivolali rychlou záchranou službu, hasičský záchranný sbor, policii ČR a do jejich příjezdu usměrňovali provoz. Dotyčné osoby byly následně převezeny do Thomayerovy nemocnice k dalšímu ošetření a hasičským záchranným sborem zajištěny vytékající provozní kapaliny z obou dvou vozidel.

Zloději aut zadrženi díky kamerovému systému Jižního města
Dne 21.6.2010 v časných ranních hodinách, díky upozornění pracovníka Dohledového centra kamerového systému Jižního města, strážníci zadrželi na parkovišti u mateřské školky v ul. Konstantinova dva muže ukrajinské národnosti, kteří se snažili odcizit osobní vozidlo Audi. Strážníci oba dva nenechavce pro podezření ze spáchání trestného činu omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření na Policii ČR.

Vyhledávací zařízení na odcizená vozidla pomáhá
Dne 26.6.2010 v časných ranních hodinách strážníci pomocí vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla, které zakoupila Městské část Praha 11, nalezli v ul. K Horkám odcizené osobní vozidlo Fiat Punto. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci zajistili místo trestného činu a předali celou věc Policii ČR k dalšímu šetření.

Vyhledávací zařízení na odcizená vozidla pomáhá
Dne 28.6.2010 ve večerních hodinách strážníci pomocí vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla, které zakoupila Městské část Praha 11, nalezli v ul. Valentova odcizené osobní vozidlo VW Vento. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci zajistili místo trestného činu a předali celou věc Policii ČR k dalšímu šetření.

Spal na zemi před OC Chodov
Dne 28.6.2010 ve večerních hodinách strážníci při běžné hlídkové činnosti spatřili před Českou spořitelnou u OC Chodov v ul. Roztylská na zemi ležet muže. Po příchodu na místo zjistili, že muž je v silném podnapilém stavu. Následnou lustrací strážníci zjistili, že usnutí na zemi na chodníku se dotyčnému nevyplatilo z důvodu, že byl veden v evidenci celostátně hledaných osob Policií ČR. Z tohoto důvodu byl muž strážníky předveden na Policii ČR, kde byl předán k dalšímu šetření.

Bezpečnostní akce alkohol
Dne 30.6.2010 v odpoledních hodinách strážníci provedli namátkovou kontrolu restauračních zařízení se zaměřením na prodej a podávání alkoholických nápojů nezletilým osobám. Na Pošepného náměstí spatřili dívku, která jevila známky podnapilosti a vizáží neodpovídala plnoletosti. Následnou lustrací strážníci zjistili, že dívka je opravdu nezletilá a kontrolou na přítomnost alkoholu u ní bylo potvrzeno požití alkoholických nápojů. Dívka strážníkům sdělila, že jí alkohol podal její kamarád, který se skrýval opodál. Následně strážníci mladíka zadrželi, udělili mu za přestupek nedovoleného podání alkoholického nápoje nezletilému pokutu a dívku předali její matce. Dále celou věc oznámili na odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11.