Únor 2010

Rušil noční klid. Dne 2.2.2010 v pozdních večerních hodinách bylo oznámeno na Operační středisko Městské policie Praha 11, že v ul. Hněvkovského dochází k rušení nočního klidu. Po příjezdu na místo strážníky kontaktoval oznamovatel, který označil byt, ze kterého vycházela hlasitá hudba. Z tohoto důvodu strážníci kontaktovali majitele a majitelku bytu a upozornili je na důvodné podezření ze spáchání přestupku. Jelikož dotyční odmítli přestupek vyřešit se strážníky na místě, byla celá záležitost podstoupena ke správnímu řízení na Úřad městské části Praha 11.

Skládal uhlí a neuklidil po sobě. Dne 6.2.2010 ve večerních hodinách bylo oznámeno na L156, že v ul. Demoliční někdo vysypal neznámou látku na příjezdovou komunikaci. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že ve dvou pruzích vozovky je vysypaný popel z briket a uhlí. Po provedení místního šetření bylo zjištěno, že majitel jednoho z rodinných domů v tento den skládal inkriminovaný materiál. Jelikož dotyčný odmítl s hlídkou celou záležitost na místě řešit, byla taktéž ze strany strážníků celá věc podstoupena na Úřad městské části Praha 11.

Byl v celostátním pátrání a kradl. Dne 12.2.2010 ve večerních hodinách byl v provozovně Albert, v ul. Arkalycká, zadržen pachatel krádeže. Po lustraci osoby, kterou následně strážníci provedli z důvodu, že dotyčná u sebe neměla žádné doklady, kterými by hodnověrně prokázala svojí totožnost, bylo zjištěno, že se jedná o osobu, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání Policií ČR. Z tohoto důvodu strážníci dotyčnou předvedli na Policii ČR, kde byla předána k dalšímu šetření.

Nerespektoval soudní zákaz. Taktéž 13.2.2010 ve večerních hodinách byl v nákupním centru OC Chodov zadržen pachatel krádeže. Následnou lustrací strážníci zjistili, že se jedná o osobu, která má soudně zakázán pobyt na území Hlavního města Prahy. Z tohoto důvodu strážníci muže omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Napadení na metru Opatov. Dne 15.2.2010 ve večerních hodinách bylo přijato na Operační středisko OŘ MP Praha 11, že ve vestibulu metra Opatov došlo k napadení neznámého muže. Po příjezdu strážníků na místo, strážníci kontaktovali oznamovatele, který tvrdil, že byl napaden třemi muži. Z tohoto důvodu strážníci prověřili nejbližší okolí, ale dotyční se již na místě nenacházeli. Z tohoto důvodu strážníci celou věc předali k dalšímu šetření na Policii ČR.

Vykradený novinový stánek. Dne 18.2.2010 v časných ranních hodinách si hlídka strážníků, v ul. Opatovská, u zastávky MHD, povšimla rozbitého okna u prodejny tabákových výrobků. Následnou obhlídkou bylo zjištěno, že objekt byl vykraden a pachatelé se již na místě nezdržovali. Z tohoto důvodu strážníci zajistili místo trestného činu a předali celou věc na Policii ČR.

Vypadl z okna. Dne 20.2.2010 v ranních hodinách bylo oznámeno na Operační středisko OŘ MP Praha 11, že v ul. Brandlova leží na zemi muž. Po příjezdu strážníků na místo strážníci našli na zemi bezvládné tělo muže, které jevilo zranění po skoku z okna. Jelikož muž stále žil strážníci mu poskytli první pomoc a ihned zavolali rychlou záchrannou službu, která muže převezla do Thomayerovy nemocnice. Z důvodu podezření možného spáchání trestného činu strážníci na místo přivolali i Policii ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

Kradl a nebylo to poprvé. Dne 24.2.2010 v odpoledních hodinách byl, v ul. Brandlova, v prodejně potravin, zadržen pachatel krádeže. Následnou lustrací strážníci zjistili, že dotyčný byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen za trestný čin krádeže. Jelikož se jednalo o recidivu, strážníci muže omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření Policii ČR.