Opencard rozšiřuje svoje služby

Od 1. července si držitelé opencard mohou přerušit platnost ročního kuponu PID. Díky tomu mohou ušetřit až 20% z ceny 365 denního jízdného. Od stejného data bude v prodeji také roční kupon s volitelným počátkem platnosti.

Opencard

Vedle ročního kuponu tato výhoda platí i u měsíčních a čtvrtletních jízdenek. Lidé si tak mohou lépe naplánovat, kdy skutečně budou Pražskou integrovanou dopravu využívat a kdy nikoliv.

„Jsou to významná změny v pražské veřejné dopravě. Díky možnosti přerušit si platnost kuponu tak mohou cestující s opencard ušetřit až 800 Kč. To opět podtrhuje fakt, že mít opencard se vyplatí,“ uvedl náměstek primátora Milan Richter.

Roční kupon lze přerušit dvakrát za dobu jeho platnosti, a to minimálně na 14 a maximálně na 60 dnů (za obě přerušení). Služba je zdarma a lze jí využít až se 60 denním předstihem.

„Z důvodu ochrany osobních údajů a bezpečnému ověření totožnosti je nutné o přerušení zažádat osobně na Centrálním dispečinku DP (Na Bojišti 5, P2), na kontaktním místě ve Škodově paláci (Jungmannova 35/29, P1) nebo v infocentrech DP ve stanicích metra Muzeum, Anděl, Nádraží Holešovice,“ vysvětlil mluvčí opencard Martin Opatrný.

Přerušit platnost je možné také u již zakoupených ročních kuponů.

Přehled úspor s přerušeným ročním kuponem:
Doba přerušení Úspora
14 dní 198 Kč
1 měsíc 396 Kč
2 měsíce 792 Kč