Loučení se žáky 9. tříd

Na všech základních školách proběhlo v posledních červnových dnech loučení se žáky 9. tříd. Každá škola zvolila vlastní způsob rozloučení a tak ať probíhala rozlučka v prostorách školy v režii samotných deváťáků, či byl uspořádán slavnostní oběd - všude se většinou objevily slzy dojetí, a to jak na tvářích žáků, tak i ve tvářích učitelů či ostatních pracovníků školy.

Atmosféru umocňovalo předávání dárků, květin, ale i posledních rad a přání do života.

Loučení s deváťáky 2Loučení s deváťáky 3Loučení s deváťáky 4
Loučení s deváťáky 5Loučení s deváťáky 6

I my se připojujeme a přejeme deváťákům úspěšné vykročení do další etapy života!
LOGO Praha 11