Kvůli výstavbě v parku bude posunuta autobusová zastávka

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11, silniční správní úřad, informuje občany o zahájení stavebních úprav východní části Centrálního parku - vstupu do Centrálního parku od stanice metra Háje.

Realizace stavby

V 1. etapě bude realizován úsek od ulice Michnova po přechod pro chodce u výjezdu z obratiště Háje. Součástí záboru je i zastávka autobusů „Modrá škola“ směr Háje, Petrovice. Zastávka bude přemístěna do výjezdu z ulice Michova. Výjezd z ul. Michnova na ul. U Modré školy bude dočasně uzavřen. V ul. Michnova bude povolen obousměrný provoz s jediným výjezdem na komunikaci Podjavorinské a Hviezdoslavova.

V 2. etapě bude zastávka vrácena do původního opraveného zálivu. Přechod pro chodce u výjezdu z obratiště bude uzavřen a v těsné blízkosti bude vyznačen provizorní přechod.

Změny v provozu autobusů

V 1. etapě bude zastávka „Modrá škola“ směr Háje, Petrovice dočasně přemístěna do křižovatky Modrá škola x Michnova. Nástupiště bude dlouhé 18 + 4 m jako nástupní prostor na přechod pro chodce.

V 2. etapě bude zastávka vrácena do původního zálivu a křižovatka ul. Michnova x U Modré školy otevřena pro provoz vozidel.

Termíny realizace

1. etapa: 14. července 2010 od 4.00 hod. - 12. srpna 2010 do 18.00 hod.

2. etapa: 12. srpna 2010 od 18.00 hod. - 31. srpna 2010 do 18.00 hod.

Investor stavby

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1, Odpovědný pracovník: Ing. Cabejšková, telefon: 724 136 393.


Ještě pár detailnějších informací ke vzhledu "vstupu" do Centrálního parku. Dominantou bude sedm platanů javorolistých, jejichž výsadba do velkých "květináčů" bude realizována v září. Hlavní "promenádní" chodník bude lemován alejí listnatých stromů. Vstup do parku je možný i po cyklostezce (na obrázku vyznačena hnědě).
Vstup do Centrálního parku od metra Háje

Odbor životního prostředí, silniční správní úřad, se občanům omlouvá za dočasné omezení provozu v dotčené oblasti a upozorňuje na zvýšení pozornosti při průchodu či průjezdu dotčenou oblastí.