Výsledky V. programu

Zastupitelstvo MČ Praha 11 svým usnesením č. 16/34/Z/2010 ze dne 22. června schválilo rozdělení dotací na poskytování sociálních služeb v rámci V. programu MHMP

organizace

projekt

částka

Farní charita Praha 4 - Chodov Charitní pečovatelská služba 50 000 Kč
Proxima sociale, o. s. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jižní pól 212 000 Kč
YMCA Praha o. s. Nízkoprahový klub Ymkárium 321 000 Kč
APLA Praha, Střední Čechy, o. s. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením (autismem) a seniory 49 800 Kč
Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 55 000 Kč
Česká unie neslyšících o. s. Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením 60 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené Středisko pro zrakově postižené 12 000 Kč
Dílny tvořivosti Terénní práce a podpůrná skupina 40 000 Kč
ESET-HELP, o. s. Centrum denních aktivit - klub Hekrovka 59 800 Kč
KONTAKT bB -občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Kontakt - sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením 23 500 Kč
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých Dobrovolnické centrum promoci zrakově postiženým 60 000 Kč
Společnost "E" Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - pro osoby s epilepsií a jejich blízké 200 000 Kč