V Chuchli mohou sportovat jak děti, tak dospělí

Areály zdraví v lesích ožívají, Praha investuje přes 4,6 mil. Kč do fitness prvků pro dospělé. Zajít si zasportovat do lesa už mohou rodiče a děti společně. Praha vybavuje tzv. areály zdraví v lesích fitness prvky pro dospělé. Z plánovaných osmi byl dnes zprovozněn první v Chuchelském háji. Dalších sedm bude dobudováno do konce prázdnin.

Celkem bude v lesích hlavního města vybaveno fitness prvky pro dospělé osm areálů zdraví. Na jednom místě tak malí i velcí Pražané najdou jak kolotoče, prolézačky a pískoviště, tak hrazdy, bradla a kladiny. „Pražské lesy jsou zatím využívány především pro běh, cyklistiku a pěší turistiku. Plánem hlavního města je rozšířit možnost sportovního vyžití i pro další typy sportu. Cvičení pod širým nebem je daleko zdravější a lákavější než cvičení v posilovně. Fitness prvky vybíráme společně s mistrem Evropy v aerobiku Davidem Hufem, doufám tedy, že se do vkusu a potřeb sportumilovných Pražanů trefíme,“ uvedla náměstkyně pro oblast školství a sportu Marie Kousalíková.

„Letos investujeme do vybavení lesních areálů zdraví přes 4 miliony korun. Areály zdraví mají v lesích hlavního města Prahy více než čtyřicetiletou tradici. Jejich rozkvět utlumila normalizace na konci 80 let. V posledních deseti letech do jejich vybavení a údržby hlavní město Praha prostřednictvím Lesů hlavního města Prahy, které je spravují, investovalo přes 33 milionů korun,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí Vladislav Mareček.

Ředitel Lesů hlavního města Prahy Václav Kroutil představil unikátnost Chuchelského háje: “V Chuchli dnes najdeme kromě sportovního vybavení pro děti a dospělé i největší pražský lesní zookoutek. Jeho kompletní obnova začala před 10 lety, kdy nákladem tří milionů byl vybudován jeho základ. Další rozšíření za zhruba 2 miliony následovalo postupně. Ročně přijde provoz zookoutku na 430 tisíc Kč a to včetně krmiva a veterinárních služeb. Kromě typicky lesní zvěře a ptactva zde najdeme i zvířata, která odložili nezodpovědní majitelé, třeba unikátního rysa karakala.“

Chuchelský lesní Ladislav Kadeřábek rozhodně nehodlá usnout na vavřínech. „Chceme vybudovat výběh pro jelena siku a jelena evropského a na podzim plánujeme zprovoznění malého lesního divadla. Pro posezení využijeme lavičky, které loni vyzdobily děti z pražských škol v rámci projektu Pro zdravé město. Lesní divadla byla pražským fenoménem a my se s jejich zánikem nehodláme smířit,“ dodal. Pro dnešní den připravilo Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy společně s dodavatelem fitness prvků společností Centra, a.s. pro děti z pražských speciálních škol dětský den, který jim zpříjemní poslední dny školního roku. „V rámci projektu Pro zdravé město se snažíme pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami pořádat různé soutěže a zapojit je do péče o životní prostředí. Tyto děti do naší společnosti patří a naší povinností je se o ně postarat. Dnešního dětského dne se zúčastní přes 80 dětí a to ze Základní školy praktické z Radotína a Speciální a praktické školy Lužiny, které zdarma dopravil do Chuchelského háje Dopravní podnik. Navíc první tzv. lesní škola vznikla právě v Chuchelském háji již v padesátých letech.“ dodala náměstkyně Kousalíková.

V roce 2010 budou fitness prvky vybaveny tyto areály zdraví:

Celkem 4,6 mil. Kč v roce 2010 z projektu Pro zdravé město.
Každý areál bude vybaven 5-15 prvky (např. klikatá kladina, bradla, hrazdy, nářadí na posílení břišních svalů atd.)