Pamětní deska generálu Klapálkovi

Pamětní deska s bustou hrdinovi od Tobruku a Dukly, legionáři ve dvou světových válkách, armádnímu generálu Karlu Klapálkovi byla včera slavnostně odhalena v Praze 11. Dílo akademického sochaře Miroslava Pangráce bylo instalováno zásluhou městské části na domě v Metodějově ulici, v němž Klapálek v závěru svého života žil a v roce 1984 zemřel. Slavnosti se zúčastnila také generálova dcera Olga Táborská.

V krátkých projevech Klapálkovi váleční druhové připomněli, jakým životem, plným událostí a zvratů, armádní generál Klapálek prošel. Spolubojovník od Tobruku, brigádní generál Josef Hercz zavzpomínal na Klapálka jako na vynikajícího organizátora, otce 11. pěšího praporu, velitele čs. letadlového pluku i velitele čs. armádního sboru v SSSR. "Plukovník Klapálek prosil poslat vždy tam, kde se bojovalo," zdůraznil a symbolicky mu poděkoval za vše, co vykonal pro vlast.

Místopředseda Československé obce legionářské, Klapálkův spolubojovník od Dukly, brigádní generál Alexander Beer uvedl, že v Klapálkovi poznal vynikajícího člověka, velitele a přítele, jenž by měl být za své osobní vlastnosti, vlastenectví a statečnost příkladem mládeži. "Obec legionářská, které byl členem, na něho nikdy nezapomene," dodal Beer.

Autor generálovy busty, národní umělec Miroslav Pangrác, se Haló novinám svěřil, že samotný generál mu v roce 1967 seděl modelem. Nedokončené dílo, žel, bylo odloženo, a před dvěma lety, v souvislosti s udělením čestného občanství generálu Klapálkovi in memoriam městskou částí Praha 11, teprve dokončeno.

Slavnostního odhalení bronzové desky (na snímku) na domě čp. 1465 se zúčastnili zástupci Čs. obce legionářské, Společnosti Ludvíka Svobody, Českého svazu bojovníků za svobodu a představitelé městské části v čele se starostou Daliborem Mlejnským (ODS), jenž v projevu připomněl slavné i temnější okamžiky života někdejšího sídlištního obyvatele.


23.6.2010 Haló noviny strana 4 Z domova
(mh)