Běžecký závod otevřel nový lesopark v Letňanech

V rámci zalesňování nových ploch v hlavním městě Praze vzniklo další místo k odpočinku v přírodě, tentokráte v Městské části Praha 18. Letňany nyní mohou nabídnout kromě výstavních ploch také plochu zelenou, určenou pro širokou veřejnost, která chce relaxovat v přírodě.

Lesopark se rozkládá na celkové ploše 36,29 ha, z toho je skoro 9 ha nově založeného lesa, 11 ha stávající zeleň a 15,5 ha louky s výsadbami soliterních stromů (celkem 314 stromů). Při výstavbě asfaltových cest bylo myšleno nejen na pěší, ale i na bruslaře a běžce, kterým je přizpůsoben povrch cest.

Po sportovním výkonu nebo po procházce uvítají návštěvníci možnost odpočinout si na lavičkách nebo si uspořádat piknik na některé z travnatých ploch areálu. Pro ty, kteří přijedou autem, zde bylo vybudováno parkoviště s 10-ti místy vč. dvou stání pro invalidy. Hlavní město Praha investovalo do úprav ploch a následného vzniku lesoparku 16,5 mil. Kč. Podoba lesoparku může doznat ještě drobných úprav po zjištění potřeb návštěvníků.

„Již od počátku minulého století probíhala na území hlavního města Prahy výsadba nových stromů v lesích a po více než sto letech je celková výměra této plochy 1 200 ha. Jen v letošním roce bylo zalesněno přes 30 ha ploch v převážně na okrajích metropole: Šeberov-Hrnčířská louka, Čihadla (Kyje), Benice-les Na Kopaninách, Hloubětínská bažantnice, Satalice, Běchovice atd. a tento trend bude nadále pokračovat,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí Vladislav Mareček.

Při příležitosti otevření lesoparku se uskutečnil běžecký závod. Trať byla dlouhá 1 km a zúčastnili se ho studenti ze 13 středních škol především z Prahy 9 a spádových oblastí, které zřizuje hlavní město Praha. Do závodu se akreditovalo 50 chlapců a 14 dívek ve věkové kategorii 16-18 let. Z dívek byla nejrychlejší Šárka Mudrová ze SOŠ stavební a zahradnická, a z chlapců Milan Dusík z Gymnázia Horní Počernice. Závodníci na prvních čtyřech místech byli odměněni diplomem, poukázkou na odběr sportovního zboží a publikací o hlavním městě Praze. Ostatní zúčastnění obdrželi tričko jako vzpomínku na tento běh. Se středoškoláky si přišlo zaběhat i 15 žáků ZŠ Rychnovská a exhibiční jízdu na kolečkových bruslích předvedla desítka žáků ZŠ Tupolevova. Nejmladší závodnicí byla sedmiletá Karolínka Straková, která závod uběhla za obdivuhodných 8:24 min. Náměstkyně primátora pro oblast školství Marie Kousalíková uvedla: „Jsem ráda, že do závodu zapojilo přes 80 žáků a studentů ze zdejších středních škol a předvedli nám kvalitní sportovní výkony. Doufám, že i ostatní studenti se nechají motivovat a využijí sportoviště v přírodě, která hl. m. Praha nabízí např. fitness prvky, běžecké a in-line trasy, hřiště nebo koupaliště“.

Pořadí závodu

Kategorie dívky

Pořadí Jméno Čas Škola

1.

Šárka Mudrová 3:46:09 SOŠ stavební a zahradnická

2.

Viktorie Vítková 4:06:05 Gymnázium Čakovice

3.

Lucie Králová 4:13:05 Gymnázium Čakovice

4.

Ludmila Aubrechtová 4:17:23 SOŠ stavební a zahradnická

Lesopark Letňany běžecký závod 2

Kategorie chlapci

Pořadí Jméno Čas Škola

1.

Milan Dusík 2:45:08 Gymnázium Horní Počernice

2.

Patrik Šorm 2:45:09 SPŠ dopravní

3.

Filip Procházka 2:46:45 SPŠ Prosek

4.

Přemysl Prášek 2:46:70 SPŠ zeměměričská