Program Čistá energie Praha 2010

Dotační program Čistá energie Praha probíhá již od roku 1994. Cílem poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně původních topných systémů na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů energie. Program je příznivě hodnocen veřejností a je pozitivně hodnocen i rámci EU.

Praha logo

Rada hl. m. Prahy schválila pokračování Programu Čistá energie Praha pro rok 2010, v jehož rámci poskytuje hl. m. Praha dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám.

Podmínky jsou obdobné jako v uplynulých letech. Novinkou je možnost získat dotaci na výměnu dožívajícího, neefektivního plynového kotle za nový. Důvodem je jednak obava z návratu k vytápění nevyhovujícím typem kotle na tuhá paliva u sociálně slabších vrstev obyvatelstva, jednak snaha eliminovat z provozu již zastaralé a neefektivní, z ekologického hlediska nevyhovující topidla.

Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorovou smlouvu uzavíranou mezi žadatelem a hl. m. Prahou najdete na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy (envis.praha-mesto.cz, sekce Energetika a ŽP). Informace o programu a pravidla jsou k dispozici také v ikona 
souborupřiloženém článku.