Litochlebský park - posuzování vlivů na životní prostředí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil informaci o obdržení oznámení k záměru "Litochlebský park - regenerace parku a výstavba administrativního centra s občanskou vybaveností, Praha 11 - Chodov", který podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1, v místnosti č. 428 (informace na tel. čísle 236 004 278) v termínu od 2. června 2010 do 22. června 2010 nebo v informačním systému EIA na internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA721.

Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy do 22. června 2010.