Nový bezbariérový přístup do stanice metra Chodov

Dopravní podnik hl. m. Prahy ve čtvrtek 27. května 2010 otevřel v prostorách pražské stanice metra Chodov nový výtah, který spojí úroveň vestibulu s nástupištěm metra.

Dopravní podnik hl.m. Prahy LOGO Praha 11

Chodovský výtah je umístěn vedle pevného schodiště vedoucího z nástupiště stanice. Nahradil šikmou schodišťovou plošinu, která již kapacitně nevyhovovala místním nárokům na bezbariérovou přepravu. Příprava realizace nového osobního výtahu ve stanici Chodov byla zahájena v roce 2009.

Chodovem však úsilí Dopravního podniku hl. m. Prahy zlepšit život osobám se sníženou pohyblivostí a cestujícím s kočárky nekončí. Nedávno začala například výstavba bezbariérového přístupu ve frekventované stanici metra Národní třída v centru Prahy, a to při plném provozu. Zdejší výtah by měl být dokončen v dubnu 2011.

"Bezbariérové přístupy do všech pražských stanic metra jsou naprostou prioritou Dopravního podniku hl. m. Prahy. Nové stanice na trase A, Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol, jejichž výstavba byla slavnostně zahájena v březnu tohoto roku, už tuto úpravu budou mít od počátku stejně jako každá nová stanice metra postavená po roce 1989," uvedl generální ředitel Dopravního podniku Martin Dvořák.

Dodatečné bezbariérové zpřístupňování stanic metra je technicky a ekonomicky náročnou záležitostí. Na Chodově celkové náklady vynaložené na výstavbu výtahu dosáhly výše 24,6 mil. Kč. Dopravní podnik hl. m. Prahy využil pro financování této stavby možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, z něhož získá částku 22,7 mil. Kč.

"Jsem nesmírně rád, že Dopravní podnik vyhověl naší žádosti a instaloval nový výtah právě ve stanici Chodov, neboť tuto stanici využívá kromě maminek s kočárky i velké množství obyvatel se sníženou pohyblivostí, kteří žijí v nedaleké Petýrkově ulici," uvedl starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský.

Pražské metro má v současnosti celkem 57 stanic, z nichž bezbariérově přístupných je 35. Na trase A je bezbariérový přístup v 5 stanicích, na trase B ve 13 stanicích a na trase C v 17 stanicích. Podle Programu strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009 - 2015, schváleného zastupitelstvem hlavního města Prahy v loňském roce, mohou náklady na další rozšíření přístupu do stanic metra pro osoby se sníženou pohyblivostí dosáhnout výše až 1,4 mld. Kč. V některých stanicích přitom je výstavba bezbariérového přístupu z technických důvodů velmi obtížná (jedná se například o stanici metra Flora).