Koncept nového územního plánu znovu vystaven

Útvar rozvoje hlavního města Prahy připravil opětovně výstavu konceptu připravovaného nového územního plánu. Desítky výkresů se tak vrací do Informačního centra rozvoje hl. m. Prahy v Jungmannově ulici. Občané Prahy si je mohou znovu prohlédnout od 1. června do konce prázdnin.

K nahlédnutí v podobě textů bude Závazná část i Odůvodnění a také kompletní Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj pro celé území hlavního města.

Na desítkách panelů budou dále vystaveny výkresy v měřítku 1:10000.

Více informací o konceptu na www.uppraha.cz

Adresa, kde budou výkresy konceptu nového územního plánu znovu vystaveny:

Informační centrum rozvoje hl. m. Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, Magistrát hl. m. Prahy, pasáž Škodova paláce, vchod také z Charvátovy ulice.

Aktuální informace z oblasti územního plánování je možné získat na stránkách Magistrátu http://magistrat.praha.eu/ v sekci Územní plánování.