Domácí násilí v Praze stále strmě stoupá

Počet odhalených případů domácího násilí od začátku letošního roku v Praze strmě stoupá. Celkem bylo vykázáno za první čtyři měsíce 54 násilníků, což je nejvíce od vzniku Intervenčního centra, které se touto problematikou od roku 2007 zabývá.

„V lednu to bylo 6 případů, v únoru už 13, v březnu rekordních 16 a v dubnu 14. Nárůst domácího násilí je v tomto roce enormní, protože za tyto čtyři měsíce je více vykázaných, než tomu bylo za poslední dva roky,“ popisoval radní pro sociální oblast Jiří Janeček s tím, že nejvíce letošních případů (14) bylo v souvislosti s fyzickým napadením synů svých matek. Charakteristickým rysem byla plná ekonomická závislost násilných osob na podpoře rodičů, velmi často pak sehrála svou roli alkoholová či drogová závislost.

Letošní rok se díky enormnímu nárůstu počtu případů odhaleného domácího násilí s vykázáním agresivních osob zapíše jako nejhorší. Zatím s počtem 59 vykázaných osob vede rok 2007. V roce 2008 tímto způsobem bylo řešeno 34 případů a v minulém roce 48. „Větší míra odhalování případů domácího násilí má souvislost s lepší spoluprací Intervenčního centra s policí a dalšími institucemi. Navíc se ukazuje, že prostřednictvím konzultací se daří většinou přesvědčit ženy, aby své problémy začaly řešit,“ říká vedoucí Intervenčního centra Marie Šusterová.

Jenom od začátku letošního roku při řešení těchto problémů s osobami ohroženými domácím násilím věnovali pracovníci Intervenčního centra 787 hodin poradenské a konzultační činnosti prostřednictvím telefonických rozhovorů nebo při osobním kontaktu. „O tuto službu se zájem mezi většinou ohroženými ženami zvyšuje. Na základě konzultací odhadujeme, že počet případů by mohl být ještě vyšší,“ dodal radní Janeček.