V sobotu 15. května 2010 se uskutečnilo projednání vize rozvoje území Velké Roztyly

Dne 15. května 2010 se uskutečnilo projednání vize rozvoje území "Velké Roztyly" s občany. Odbor územního rozvoje si dovoluje při této příležitosti připomenout, že všichni mohou uplatnit své náměty k projednávané vizi písemně do 31. května 2010 na adrese:

Úřad městské části Praha 11
odbor územního rozvoje
Ocelíkova 672
149 41 Praha 415

Náměty je možné předávat v písemné podobě i na podatelnu Úřadu městské části Praha 11 na stejné adrese.
K námětů doručeným po 31. květnu 2010 nebude přihlédnuto.

Další informace naleznete pod následujícím odkazem: Projednání vize rozvoje území Velké Roztyly