Sportovní hry mateřských škol

Ve středu 12. května 2010 se na hřišti ZŠ Donovalská uskutečnily sportovní hry dětí mateřských škol naší městské části. Soutěžilo 140 dětí ze 14 mateřských škol.

Akce se konala za finanční podpory městské části LOGO Praha 11

Děti soutěžily v 5 disciplinách (štafeta, skok v pytlích, pětiskok, hod na dálku, překážková dráha).

Mateřské školy se umístily v tomto pořadí:

  1. MŠ Markušova
  2. MŠ Konstantinova
  3. MŠ Hrabákova

Všechna vítězná družstva získala medaile, diplomy, věcné dary od sponzorů a městské části. Diplomy za účast a drobné dárky dostaly všechny děti.
Chvíle čekání při sčítání a vyhodnocování výsledků dětem zpříjemnil doprovodný program divadélka ROMANETO.

Po celou dobu sportování byl zajištěn pitný režim a občerstvení.

Poděkování patří sponzorům akce a řediteli Mgr. Pavlu Dittrichovi za poskytnutí hřiště a nezbytného zázemí školy.
Zvláštní poděkování patří olympionikovi PaedDr. Petru Kmentovi za zahájení her a kolektivu žáků 9. tříd za pomoc při organizaci na jednotlivých stanovištích.

A ještě kompletní fotogalerie...