Pietní akt na Chodovském hřbitově

V úterý 11. května se na Chodovském hřbitově konal pietní akt u příležitosti 65. výročí konce 2. světové války a k uctění památky účastníků Pražského povstání a vojáků Rudé armády, kteří padli v boji s německými vojsky v květnu 1945. Původní aktualitu doplňujeme o kompletní fotogalerii.

LOGO Praha 11ČSBS logo

Pořadatelem je městská část Praha 11 ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu.

Účastni budou také zástupci Svazu důstojníků a praporčíků armády České republiky, Vojenského sdružení rehabilitovaných, Klubu vojenských důchodců, Jednoty Československé obce legionářské a Občanské iniciativy Vděčnost.

Pietního aktu se zúčastní i zástupci velvyslanectví Běloruska, Polska, Ruské federace, Slovenska a Ukrajiny.