Stará pošta u Centrálního parku zmizela z povrchu

Na nevzhledný objekt bývalé pošty ve Vejvanovského ulici bylo stavebním úřadem v červenci loňského roku vydáno rozhodnutí o nařízení odstranění stavby jelikož svým závadným stavem ohrožoval životy a zdraví osob a také bezpečnost a životní prostředí.

Vlastník nemovitosti i pozemku, Česká pošta s.p., zahájil odstranění stavby začátkem dubna prostřednictvím stavební firmy TREPART s.r.o. Pardubice. Z naší malé fotogalerie je patrno, že demoliční práce včetně terénních úprav již byly dokončeny. Plány s dalším využitím pozemku zatím Česká pošta s.p. neoznámila.

Stará pošta demolice 1Stará pošta demolice 2Stará pošta demolice 6