Výkopové práce v chodníku

Od 12. dubna do 26. dubna 2010 provádí společnost SKANSKA, a. s. přeložku inženýrských sítí v chodníku vedoucího podél komunikace Jurkovičova.

Výkopové práce jsou povoleny rozhodnutím Odboru životního prostředí MČ Praha 11 (OŽP) vydaným dne 31. 3. 2010 pod č.j. MCP11/10/016522/OŽP/Jan. Vzhledem k tomu, že došlo k úplnému uzavření chodníku, po kterém je v současné době vedena cyklostezka, OŽP stanovil obousměrnou náhradní objízdou trasu, která je vedena z ul. Novomeského, přes ul. Jažlovická a Tererova.

OŽP se omlouvá za dočasné uzavření chodníku.