Odbor územního rozvoje zve občany na projednání vize rozvoje území VELKÉ ROZTYLY

Projednání se uskuteční v sobotu 15. května 2010 od 9.30 hod. na volném prostranství cca 100 m severozápadně od stanice metra C - Roztyly.

K projednávané vizi rozvoje území „Velké Roztyly“ může každý podat své náměty, které budou vyhodnoceny a předány Zastupitelstvu městské části Praha 11.

Oznámení o projednání - vize rozvoje území Velké Roztyly

Více informací naleznete pod následujícím odkazem: Projednání vize rozvoje území Velké Roztyly