Pejskaři na Jižním Městě

Máte psího miláčka a bydlíte na Jižním Městě. Pak právě pro Vás je tu pár rad a návodů jak postupovat při obtížích, na co se zaměřit a hlavně co nezanedbat.

Prvním krokem ke vzájemnému bezproblémovému soužití lidí a psů ve městě je důsledné udržování čistoty:

1. Kdo postihuje nedůsledné uklízení?

2. Na koho se mohu obrátit v případě, že majitel po svém psu neuklízí a jaký mu hrozí postih?

3. Jakým způsobem se stará Městská část Praha 11 o udržení čistoty?

Podmínky pro rychlou a účinnou likvidaci exkrementů jsou zajištěny dostatečně, záleží tedy jen na dobré vůli a na míře odpovědnosti majitelů psů, jak je využijí.

Pejskaři - hovník v akci

4. Jaké další povinnosti musí majitelé psů splňovat?

5. Jsou na Jižním Městě omezení pro venčení a volný pohyb psů?

Pejskaři na Jižním Městě - leták s anketou


Víte že???

Psí exkrementy mohou být i příčinou mnoha chorob: např. přímým stykem se psím exkrementem hrozí nákaza toxokarozou (škrkavka), další nebezpečí: nákaza měchožilem zhoubným, hádětem střevním a prvoky, které parazitují ve střevech zvířat. Zvláště velké nebezpečí hrozí malým dětem, které se mohou nakazit na pískovištích nebo dětských hřištích!!! Rovněž prach suchých exkrementů vířený například při sekání zelených ploch, znečištěné travnaté plochy parků mohou být rizikovým faktorem jak pro lidi, tak pro samotné psy, obzvláště když řada původců onemocnění člověka nebo psů přežívá v těchto prostředích i několik měsíců.

Můžete nechat své mazlíčky očkovat proti borelióze? Lymská borelióza je závažné bakteriální onemocnění lidí i zvířat. Zatímco u lidí zatím není vakcinace možná, pro psi již existuje a doporučuje se především pro zvířata pohybující se v oblastech se zvýšeným výskytem boreliózy.