Byty pro seniory

Další žadatelé o bydlení pro seniory se dočkají nového domova. Rada hlavního města dnes schválila přidělení 75 bytů pro starší občany, kteří se ocitli v problematické sociální situaci. V těchto bytech město zaručuje nájemné 60 korun za metr čtvereční.

Žadatele vybrala komise na základě předem stanovených kritérií. Mezi ně patří například dovršení minimální věkové hranice 65 let, sociální situace (osamělost) nebo finanční náročnost současného bydlení. Zájemce také dokládá pravidelný měsíční příjem ve výši alespoň 6000 Kč a trvalý pobyt v Praze.

Hlavní město pracuje na přípravě dalších bytových jednotek, které by v budoucnu měly posloužit novým žadatelům. "Zejména pokud se budou uvolňovat malometrážní byty, chceme je postupně vyčleňovat pro seniory. O tom, jak se žije seniorů v hlavním městě jsme informováni, bytový odbor magistrátu pravidelně provádí průzkumy o jejich životní situaci. Úzce také spolupracujeme s městskými částmi a pomáháme tam, kde končí jejich možnosti," uvedl radní Jiří Janeček, který má v Praze na starosti bytovou a sociální oblast.

V nových bytech pro seniory budou mít noví nájemníci zaručeno obnovování nájemní smlouvy po dobu devíti let, s dodatkem o automatickém uzavření smlouvy na dalších 9 let.

Bydlení pro seniory v Praze - prezentace