Litochlebské náměstí: sedm set lidí svolalo zastupitelstvo

Praha 11 - Boj o zástavbu Litochlebského náměstí pokračuje. Nespokojení občané kolem sdružení Chodov si vynutili mimořádné zasedání zastupitelstva. Chtějí znovu představit záměr radnice a dosáhnout změny lednového usnesení zastupitelstva.

Spor mezi radnicí a některými občany vypukl poté, co vedení Prahy 11 představilo svůj záměr na zástavbu Litochlebského náměstí, které považuje za architektonicky nedořešené. Zastupitelstvo následně firmě Tweelingen povolilo oblast zastavit s tím, že pozemek společnosti prodá až na základě předloženého architektonického návrhu.

To vyvolalo nesouhlas obyvatel, kteří se obávali o osud památníku válečných hrdinů a o lipovou alej. Investor následně vydal prohlášení, že stavba se pomníku nedotkne a že zůstane zachována i lipová alej. Ani toto ujištění ale odpůrce nepřesvědčilo.

„Území bychom chtěli zastavovat taky, ale stromy. Oni betonem,“ řekl Jiří Štyler ze sdružení Chodov. Mimořádné zastupitelstvo se sdružení podařilo svolat díky petici, pod kterou se podle Štylera podepsalo téměř 700 lidí. Překročili tak hranici, kterou zákon předepisuje, aby se peticí zabývala rada.

Na programu je například prezentace znaleckého posudku o ceně pozemku nebo soutěžních návrhů. Program jednání ale zastupitelé musí ještě schválit. Podle Štylera hrozí, že buď zastupitelé odmítnou program odsouhlasit, nebo že jich plánovaně přijde málo a zastupitelstvo tak bude neusnášeníschopné.


8.4.2010 Pražský deník strana 1 Titulní strana
(čtk)